Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.

 

 

   Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam
14001 Dwyer Blvd.
Versailles, New Orleans, Louisiana, USA
Tổng Ðiạ Phận New Orleans

      Ðể đáp ứng nhu cầu giáo xứ vào cuối năm 1995, một số anh chị em đã tình nguyện phụ trách thánh ca cho thánh lễ mới, 11giờ sáng Chúa Nhật.

      Sau những tháng-năm sinh hoạt, ca đoàn đã nhận cho mình một tên xứng với sứ mệnh, để "Gloria in Excelsis Deo... Vinh danh Thiên Chúa trên Trời."

      Cùng một chí hướng, thân mời quí anh chị cùng với chúng tôi lấy những "nén bạc" mà "ông Chủ" đã trao để làm giàu thêm.  Hầu cho danh Chúa mỗi ngày một cả sáng.

 
ODdĐƠN GHI DANH


HOME