tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 11)

 

CN 32 TN C
ngày 07/11/2010

"Hãy tin vào sự sống lại."

NL New Life Carey Landry   real audio
ÐC Psalm 17 Psalm 17 mp3 real audio
DL Có Gì Để Dâng Từ Duyên   real audio
HL Niềm Hy Vọng Hằng Sống     real audio
KL Ra Về Anh Tuấn   real audio

 Thứ Bảy ngày 13/11/2010 - Lễ cưới Văn & Gina lúc 12g trưa

CN 33 TN C
ngày 14/11/2010

"Hãy vững lòng trông đợi ngày Chúa đến."

NL Let Us Go to the Altar Dan Schutte   real audio
ÐC Psalm 98 Psalm 98 mp3 real audio
DL Ca Khúc Trầm Hương Dao Kim   real audio
HL I Want to Praise Your Name Bob Hurd   real audio
KL Lòng Trung Nghĩa Nguyễn Bang Thanh   real audio

Lễ Chúa Kitô Vua
ngày 21/11/2010

"Để vào Nước Trời phải sống khiêm tốn, tin tưởng và cầu xin."

NL The King of Glory      
ÐC Psalm 122 Psalm 122 mp3 out
DL Xin Dâng Lên (4) Hoàng Vũ   of
HL Lạy Chúa Là Vua Duy Thiên   battery
KL Đường Đi Có Chúa      

CN 1 MV A
ngày 28/11/2010
 

NL City of God Dan Schutte   real audio
ÐC Psalm 122 Psalm 122 mp3 real audio
DL Dâng Lên Chúa Phanxicô   real audio
HL Hãy Tỉnh Thức (3) VMT   real audio
KL Hãy Sẵn Sàng Mi Trầm real audio


HOME