tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 10)

 

CN 27 TN C
ngày 03/10/2010

"Đức Tin là nguồn sống, là sức mạnh."

NL Chung Một Niềm Tin Đỗ Vy Hạ   real audio
ÐC Psalm 95 Psalm 95 mp3 real audio
DL Dwelling Place John Foley, S.J.   real audio
HL Xin Ban Thêm Lòng Tin Mi Trầm   real audio
KL Tin Yêu Ca Nguyễn Thắng   real audio

CN 28 TN C
ngày 10/10/2010

"Tạ ơn là một biểu hiện của lòng tin. Do đó ta phải biết tạ ơn."

NL Hát Lên Bài Ca Kim Long   real audio
ÐC Psalm 98 Psalm 98 mp3 real audio
DL God's Holy Gifts Dan Schutte   real audio
HL Our God Is Here Chris Muglia   real audio
KL Con Xin Dâng Mẹ Văn Chi   real audio

CN 29 TN C
ngày 17/10/2010

"Phải kiên trì cầu nguyện."

NL All the Ends of the Earth Bob Dufford, SJ   real audio
ÐC Psalm 121 Psalm 121 mp3 real audio
DL Dâng Người Phanxicô   real audio
HL Lời Thiêng Xuân Tưởng   real audio
KL Hoa Mân Côi Kim Long   real audio

CN 30 TN C
ngày 24/10/2010

"Phải khiêm nhường khi cầu nguyện."

NL Ca Lên Đi 10 Kim Long   real audio
ÐC Psalm 34 Psalm 34 mp3 real audio
DL Nhạc Khúc Yêu Thương Từ Duyên   real audio
HL The Cry of the Poor John Foley, S.J.   real audio
KL Lời Mẹ Nhắn Nhủ Huyền Linh   real audio

CN 31 TN C
ngày 31/10/2010

"Thiên Chúa tìm kiếm và cứu cái đã mất."

NL Canticle of the Turning     real audio
ÐC Psalm 145 Psalm 145 mp3 real audio
DL Tình Ngài Yêu     real audio
HL Come, Stay with Us Dan Schutte   real audio
KL Hoa Mân Côi Kính Mẹ     real audio


HOME