tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 5)

 

CN 5 Phục Sinh C

ngày 02/05/2010

"Đấng Phục Sinh là Thiên Chúa tình yêu."

NL Sing A New Song Dan Schutte   real audio
ÐC Psalm 145 Psalm 145 mp3 real audio
DL Bài Ca Yêu Thương Từ Duyên       real audio
HL Cứ Dấu Này 2 Kim Long   real audio
KL Tháng Hoa Duy Tân   real audio

CN 6 Phục Sinh C
Ngày Hiền Mầu

ngày 09/05/2010

"Đấng Phục Sinh luôn ở giữa Hội Thánh để ban bình an và vui mừng."

NL Praise to You, O Christ... Bernadette Farrell   real audio
ÐC Psalm 67 Psalm 67 mp3 real audio
DL Tuổi Thơ Dâng Chúa   real audio
HL Your Words Are Spirit and Life Bernadette Farrell   real audio
KL Tình Mẹ Bao La Mi Trầm real audio

CN Lễ Chúa Lên Trời
ngày 16/05/2010

"Anh em phải là chứng nhân."

NL Shouts of Joy Ken Canedo   real audio
ÐC Psalm 47 Psalm 47 mp3 real audio
DL Lời Chân Thành Kim Long   real audio
HL Chúa Lên Trời Phanxicô   real audio
KL Đừng Đứng Đó Mi Trầm   real audio

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
ngày 23/05/2010

 "Hơi thở Thần Linh là sự sống Thiên Chúa đã được ban cho ta."

NL Thánh Thần Hãy Đến Thành Tâm   real audio
ÐC Psalm 104 Psalm 104 mp3 real audio
DL Send Out Your Spirit Tim Schoenbachler   real audio
HL Spirit and Grace Ricky Manalo, CSP   real audio
KL Thần Khí Chúa Sai Tôi Kim Long   real audio

 Thứ Bảy ngày 29/05/2010 Lễ Cưới lúc 2g00 chiều

Lễ Kính Chúa Ba Ngôi
ngày 30/05/2010

 

NL Tôn Vinh Khoa Tâm   real audio
ÐC Psalm 8 Psalm 8 mp3 real audio
DL Thượng Tiến Giavê Nguyễn Quang Hưng real audio
HL All My Days Dan Schutte   real audio
KL Mẹ Đẹp Tươi Kim Long real audio


HOME