tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 4)

 

CN Phục Sinh C
ngày 04/04/2010

"Tin và sống niềm tin nơi Chúa sống lại."

NL Jesus Is Risen Lasst Uns Erfreuen   real audio
RN Sprinkling of Holy Water Christopher Walker   real audio
ÐC Psalm 118 Psalm 118 mp3 real audio
DL Tiến Ca Phục Sinh     real audio
HL Đức Kitô Hoàng Kim   real audio
KL Nào Ta Hãy Mừng Vui Kim Long   real audio

Lễ Thêm Sức
ngày 09/04/2010

 

 

 

NL1 Behold the Glory of God Roc O'Connor, SJ   real audio
NL2 Thánh Thần Hãy Đến Thành Tâm   real audio
ĐC Xin Ban Thánh Linh Thánh Vịnh 103   real audio
XD Holy Spirit, Come To Me Julie Hoy   real audio
XD Ngôi Ba Thiên Chúa Kim Long   real audio
DL A Gift From Your Children Nancy B., Carey Landry   real audio
HL1 We Are Sent Into the World Ricky Manalo, CSP   real audio
HL2 Mừng Chúa Phục Sinh Duy Tân   real audio
KL Chúa Đã Sống Lại Đỗ Vy Hạ   real audio

CN 2 PS C
ngày 11/04/2010

"Phúc cho người không thấy mà tin."

NL Behold the Glory of God Roc O'Connor, SJ   real audio
ÐC Psalm 118 Psalm 118 mp3 real audio
DL A Gift From Your Children Nancy B., Carey Landry   real audio
HL We Are Sent Into The World Ricky Manalo, CSP   real audio
KL Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Ngô Duy Linh   real audio

Lễ Tạ Ơn
Tân LM Ng. Thanh

ngày 18/04/2010


NL Tạ Ơn Cha Hải-Đăng   real audio
ĐC Này Con Sẽ Ca Tụng Thánh Vịnh 29   real audio
DL Tình Chúa Cao Vời Duy Thiên   real audio
HL1 Chứng Nhân Tình Yêu Nguyễn Duy   real audio
HL2 Tình Chúa Yêu Tôi Hải-Linh, Vũ Đình Trác       real audio
KL Tán Tụng Hồng Ân Hải-Linh, Vũ Đình Trác real audio

CN 3 PS C
ngày 18/04/2010

"Sự hiện diện của Đấng Phục Sinh ban cho ta sức mạnh và hiệu quả trong công việc."

NL Ngày Thiên Chúa Tạo Thành Kim Long

 

real audio
ÐC Psalm 30 Psalm 30 mp3 real audio
DL Lễ Dâng: Alleluia! Giang Ân   real audio
HL Để Ở Với Con Ngọc Linh   real audio
KL Alleluia No. 1 Donald Fishel   real audio

CN 4 PS C
ngày 25/04/2010


NL Lift Up Your Hearts Roc O'Connor,SJ   real audio
ÐC Psalm 100 Psalm 100 mp3 real audio
DL Như Hưong Thơm Kim Long   real audio
HL You Are Mine David Haas   real audio
KL Hướng Về La Vang     real audio


HOME