tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 3)

 

CN 3 Mùa Chay C
ngày 07/03/2010

"Hãy ăn năn sám hối, đừng tưởng mình đứng vững."
 

NL Nay Con Trở Về Mi Trầm   malfunction
ÐC Psalm 103 Psalm 103 mp3 malfunction
DL Của Lễ Nhân Sinh Trần Mừng   malfunction
HL Turn To Me John Foley   malfunction
KL Hãy Trở Về   malfunction

CN 4 Mùa Chay C
ngày 14/03/2010

"Hãy đặt niềm tin nơi Chúa là Đấng làm ta sống lại."

NL Now Is the Acceptable Time Barbara Bridge   malfunction
ÐC Psalm 34 Psalm 34 mp3 real audio
DL Tình Ca Vô Tận Ngọc Kôn   real audio
HL Taste and See Bob Hurd   real audio
KL Hãy Trở Về Ngọc Kôn   real audio

CN 5 Mùa Chay C
ngày 21/03/2010

"Hãy trở về vì Chúa là Đấng tha thứ."

 

NL Giọt Lệ Sầu Lãng Tử   malfunction
ÐC Psalm 126 Psalm 126 mp3 malfunction
DL Dâng Lễ Với Mẹ Nguyên Kha   malfunction
HL Only This I Want Dan Schutte   malfunction
KL Lạy Chúa, Chúa Đã Thấy Lan Thanh   malfunction

CN Lễ Lá
ngày 28/03/2010

"Hướng tới cuộc tử nạn."

NL Hosanna to the Son of David Dan Schutte   real audio
ÐC Psalm 22 Psalm 22 mp3 real audio
DL Nếu Có Thể Kim Long   real audio
HL Our Blessing Cup Bob Hurd   real audio
KL Hoan Hô Vua Giêsu   real audio


HOME