tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 2)

 

CN 5 TN C
ngày 07/02/2010

"Mầu nhiệm ơn gọi: Dù là bất xứng, Người đã gọi."

NL Hãy Đến Tung Hô Trọng Linh   real audio
ÐC Psalm 138 Psalm 138 mp3 real audio
DL Dâng Ngài Đời Con Phương Ý,
Nguyễn Hùng Cường
  real audio
HL Before the Sun Burned Bright Dan Schutte, SJ   real audio
KL Người Tông Đồ Mi Trầm real audio

CN 6 TN C
ngày 14/02/2010

"Vô phúc và hạnh phúc: Phúc thật là đặt hết tin tưởng vào Chúa Giêsu."

NL God is Here Carey Landry   real audio
ÐC Psalm 1 Psalm 1 mp3 real audio
DL Thắp Nén Hương Xuân Nguyễn Duy   real audio
HL Come with Praise Dan Schutte   real audio
KL Xuân Hy Vọng Nguyễn Kha   real audio

Thứ Tư Lễ Tro
ngày 17/02/2010

NL Ashes Tom Conry   real audio
ĐC Hãy Trở Về Ngọc Kôn   real audio
XT Bụi Tro Ngọc Kôn   real audio
DL Của Lễ Nhân Sinh Trần Mừng   real audio
HL With These Ashes Gerard Chiusano   real audio
KL Lạy Chúa     real audio

CN 1 Mùa Chay C
ngày 21/02/2010

"Hãy cậy trông vào Chúa, vì đời người là một thử thách."

NL We Celebrate with Joy Carey Landry   real audio
ÐC Psalm 91 Psalm 91 mp3 real audio
DL Dâng Cha 1 Hương Vĩnh   real audio
HL The God of All Grace Ricky Manalo   real audio
KL Tạ Ơn Chúa Xuân Ngọc Linh   real audio

CN 2 Mùa Chay C
ngày 28/02/2010

"Hãy tôn thờ Chúa vì chính Người biến đổi đời ta."

NL City of God Dan Schutte   lost
ÐC Psalm 27 Psalm 27   lost
DL Con Kính Dâng Lên Ngài     lost
HL Chúa Biến Hình (2) Mi Trầm   lost
KL Kinh Tạ Lễ     lost


HOME